Chess Rating Ranking in Japan


Rank Name Rating
100 →0 Gyawali Binod 1852 →0
102 ↓4 Sugimoto Koichi 1851 ↓5
103 ↑693 Kerimkulov Omurbek 1850 ↑1850
104 ↓2 Nodon Jeremi 1849 →0
105 ↓2 Vu Quoc Luu 1846 →0
106 ↓2 Mueller Charles Mark 1841 →0
106 ↓2 Tokuni shun 1841 →0
108 ↓2 Makita Hiroshi 1837 →0
108 ↓2 Endo Haruto 1837 →0
108 ↓2 Maeshima Hiroaki 1837 →0
111 ↑1 Kinoshita Akira 1833 ↑10
112 ↓2 Tanaka Hiroto 1832 →0
113 ↓2 Chen Muxi 1830 →0
114 ↓5 Ukai Hideaki 1823 ↓12
115 ↓2 Li Gordon S Arai 1821 →0
115 ↓2 Jordan Svien 1821 →0
117 ↓2 Koshiba Leo 1820 →0
118 ↓2 Nakayama Ryosuke 1818 →0
118 ↓2 Ravry Kazoune 1818 →0
118 ↓2 Kani Hiroaki 1818 →0
121 →0 Saito Hiromasa 1810 ↑5
122 ↓2 Yesbolatova Aisha 1806 →0
123 ↓1 Tamura Hikaru 1802 →0
123 ↓4 Sakai Enju 1802 ↓8
125 ↓2 Oya Takashi 1801 →0
126 ↓1 Nakagawa Seiji 1793 →0
127 ↓1 Murkkuwa Dura Dhanushka 1790 →0
127 ↓1 Mimura Kensuke 1790 →0
127 ↓1 Onishi Kosuke 1790 →0
130 ↓1 Freitag Simon 1784 →0
131 ↓1 Kim Changhyung 1780 →0
132 →0 Uetani Toshiaki 1777 →0
133 →0 Jayasuriya Dinushka 1774 →0
133 →0 Jia Yunxi 1774 →0
135 ↓11 Kuroda Yunosuke 1771 ↓25
135 ↓5 Tomii Yoshikatsu 1771 ↓9
137 ↓2 Garcia Gabriel 1769 →0
138 ↓2 Chen Xiaoxiang 1768 →0
139 ↓1 Fukuoka Masaaki 1761 →0
140 ↓1 Takada Yuichiro 1760 →0
140 ↓4 Tabata Minoru 1760 ↓8
142 ↓2 Harada Kazuki 1759 →0
143 ↓2 Yamada Shinmei 1755 →0
144 ↓2 Okamura Masahiro 1754 →0
144 ↓2 Grossmann Brunelle 1754 →0
144 ↓2 Kinoshita Kanako 1754 →0
147 ↓2 Nguyen Tuan Anh 1752 →0
148 ↓2 Honda Yoshiki 1751 →0
149 ↓2 Sakai Azumi 1750 →0
150 ↓2 Mitsui Riku 1748 →0
Share: Twitter