Chess Ranking in Japan


Rank Name Rating
1 →0 Tran Thanh Tu 2570 →0
2 →0 Swayams Mishra 2489 →0
3 →0 Kojima Shinya 2484 →0
4 →0 Nanjo Ryosuke 2476 →0
5 →0 Aoshima Mirai 2463 →0
6 →0 Ikeda Junta 2457 →0
7 →0 Baba Masahiro 2419 →0
8 →0 Oka Hikaru 2409 →0
9 →0 Sriram Jha 2397 →0
10 →0 Watanabe Akira 2335 →0
11 →0 Asaka Samuel 2330 →0
12 →0 Averbukh Alex 2295 →0
13 →0 Bibby Simon 2290 →0
14 →0 Yamada Kohei 2285 →0
15 →0 Kobayashi Atsuhiko 2280 →0
16 →0 Schweizer Simon 2224 →0
17 →0 Jones Stephen 2222 ↑4
18 →0 Ambrona Miguel 2199 →0
19 →0 Nakamura Ryuji 2186 →0
20 →0 Song Samuel 2182 →0
21 →0 Misaka Susumu 2174 →0
22 →0 Otawa Yuto 2162 →0
23 →0 Mitsuya Naoto 2161 →0
24 →0 Higashino Tetsuo 2157 ↑5
25 →0 Matsuo Tomohiko 2148 →0
26 →0 Gonzalez Valenzuela Didac 2147 →0
27 →0 Sabirov Ramil 2132 →0
28 →0 Nakahara Kan 2126 →0
29 →0 Tanaka Taira Tyler 2116 →0
30 →0 Iinuma Paul 2108 →0
31 →0 Nakamura Naohiro 2101 →0
31 →0 Noguchi Koji 2101 →0
33 →0 Tang Tang 2097 →0
34 →0 Franco Valencia Angela 2089 →0
35 →0 Shiomi Ryo 2085 →0
36 →0 Otsuka Shou 2066 →0
37 →0 Takahashi Reiji 2064 →0
38 →0 Shavdirov Jahongir 2063 →0
39 →0 Andoy Jerwell 2054 →0
40 →0 Matsuda Ryu 2047 →0
41 →0 Scott Tyler 2035 →0
42 →0 Suzuki Masateru 2030 →0
43 →0 Osaka Takuma 2024 →0
44 →0 Ogawa Tomie 2019 →0
45 →0 Fujii Chiaki 2017 →0
46 →0 Sato Kaname 2015 →0
47 →0 Inoue Takahiro 2014 →0
47 →0 Qin Ranran 2014 →0
49 →0 Gonda Gentaro 2012 →0
50 →0 Takahashi Mikio 2006 →0
Share: Twitter