Chess Ranking in Japan


Rank Name Rating
1 Tran Thanh Tu 2568
2 Swayams Mishra 2489
3 Kojima Shinya 2486
4 Nanjo Ryosuke 2462
5 Aoshima Mirai 2457
5 Ikeda Junta 2457
7 Baba Masahiro 2419
8 Oka Hikaru 2409
9 Sriram Jha 2397
10 Watanabe Akira 2335
11 Kobayashi Atsuhiko 2330
11 Asaka Samuel 2330
13 Yamada Kohei 2319
14 Averbukh Alex 2309
15 Bibby Simon 2269
16 Schweizer Simon 2224
17 Jones Stephen 2218
18 Matsuo Tomohiko 2203
19 Ambrona Miguel 2199
20 Nakamura Ryuji 2186
21 Misaka Susumu 2174
22 Nakahara Kan 2172
23 Otawa Yuto 2167
24 Higashino Tetsuo 2163
25 Mitsuya Naoto 2161
Share: Twitter