Chess Rating Ranking in Japan


Rank Name Rating
813 ↓17 Arai Sumire 0 →0
813 ↓17 Simon Thomas Monica 0 →0
813 ↓17 Sivaji Jayakumaran Ganesh Kumar 0 →0
813 ↓17 Soderberg Einar 0 →0
813 ↓17 Song WhuiGyu 0 →0
813 ↓17 Stear Connor 0 →0
813 ↓17 Subramoniapillai Dhanupriya 0 →0
813 ↓17 Sugano Noriko 0 →0
813 ↓17 Sugawara Ayaka 0 →0
813 ↓17 Sugita Hideki 0 →0
813 ↓17 Sulaiman Islam 0 →0
813 ↓17 Sutar Pratik 0 →0
813 ↓17 Suzaki Yuma 0 →0
813 ↓17 Suzuki Keishi 0 →0
813 ↓17 Suzuki Nayuta 0 →0
813 ↓17 Suzuki Raphael 0 →0
813 ↓17 Suzuki Rei 0 →0
813 ↓17 Suzuki Rittoku 0 →0
813 ↓17 Suzuki Saki 0 →0
813 ↓17 Suzuki Shigeru 0 →0
813 Suzuki Yoshiyuki 0
813 ↓17 Taguchi Eimi 0 →0
813 ↓17 Taguchi Toru 0 →0
813 ↓17 Takahashi Hisataro 0 →0
813 Takahashi Mao 0
813 ↓17 Takahashi Riki 0 →0
813 ↓17 Takahashi Takayoshi 0 →0
813 ↓17 Takahashi Yuki 0 →0
813 ↓17 Takaki Toshiya 0 →0
813 ↓17 Takamoto Kento 0 →0
813 ↓17 Takanokura Kaoru 0 →0
813 ↓17 Takaoka Kaiji 0 →0
813 ↓17 Aoki Hinako 0 →0
813 ↓17 Chuluuntsetseg Anujin 0 →0
813 ↓17 Ansel Yohann 0 →0
813 ↓17 Annaka Tatsuhiko 0 →0
813 ↓17 Andriantsiferana Théo 0 →0
813 ↓17 Allen Enzo 0 →0
813 ↓17 Akiyama Motoki 0 →0
813 ↓17 Akiyama Kai 0 →0
813 ↓17 Akagawa Shotaro 0 →0
813 ↓17 Aidan Ye Huang 0 →0
813 ↓17 Aida Izumi Clare 0 →0
813 ↓17 Agostini Bruno 0 →0
813 ↓17 Adachi Shun 0 →0
813 ↓17 Zhou Yunjia 0 →0
813 ↓17 Zixuan Xia 0 →0
813 ↓17 Takashima Masahiro 0 →0
813 ↓17 Takaura Hiroaki 0 →0
813 ↓17 Takayama Rui 0 →0
Share: Twitter