Chess Rating Ranking in Japan


Rank Name Rating
51 ↓2 Gonda Gentaro 2012 →0
52 ↓2 Taga Hiroto 2011 →0
53 ↓2 Takahashi Mikio 2006 →0
54 ↓2 Yanaguihara Vitor Kioshi 2003 →0
55 ↓1 Furuya Masahiro 1991 →0
56 ↓1 Matsumoto Yoshitaro 1984 →0
57 ↓1 Farfurnik Alex 1983 →0
58 ↓5 Scott Tyler 1980 ↓17
59 ↓2 Manabe Hiroshi 1979 →0
60 ↓1 Sharapova Anzama 1976 →0
61 ↓1 Shioguchi Tatsuya 1973 →0
62 ↑4 Yonemitsu Kohei 1967 ↑10
63 ↓1 Hirao Satoshi 1961 →0
64 →0 Dorn Paris 1959 →0
65 ↑1 Raabe Peter 1957 →0
66 ↓9 Nagataki Kota 1956 ↓23
67 ↑2 Takahashi Hideaki 1947 →0
68 ↓7 Yamada Akihiro 1946 ↓20
69 ↑1 Gishi Takeshi 1944 →0
70 ↑5 Yamaguchi Tosei 1943 ↑17
71 ↓7 Higashishiba Teruomi 1942 ↓17
72 ↓1 Voronin Andrey 1938 →0
73 ↓1 Kamenskyi Dmytro 1937 →0
74 ↓1 Omar Samy 1936 →0
75 ↓1 Romero Vladimir 1928 →0
76 ↓8 Makino Mitsunori 1925 ↓27
76 →0 Hoshino Karen 1925 →0
78 ↓1 Shinoda Taro 1917 →0
79 ↓1 Mitsui Ryoya 1911 →0
80 ↓1 Khaliun Battur 1909 →0
81 ↑14 Karmalkar Deeptesh 1905 ↑41
82 ↓2 Yokoo Hideyuki 1900 →0
83 ↓2 Lai Cyrus Ho-Yeung 1896 →0
84 ↓1 Li Yimin 1895 →0
85 ↓1 Drakakis Athanasios 1893 →0
85 ↓1 Katsuta Yuki 1893 →0
87 ↓1 Kesterson Kennan 1888 →0
88 ↓1 Jones Tibor 1887 →0
89 ↓1 Yokoyama Yuichi 1885 →0
89 ↓1 Koike Atsushi 1885 →0
91 ↓10 Kitagami Show 1881 ↓15
91 ↓1 Leung Ho Yan Andrew 1881 →0
93 ↓2 Wakamori Tsuyoshi 1879 →0
94 ↓2 Takashima Bunji 1875 ↑5
95 ↓2 Fretel Liza 1868 →0
96 ↓2 Bold Tsogt-Ochir 1867 →0
97 ↓1 O'Carroll Jeremy 1862 →0
98 ↓1 Ko Daisuke 1859 →0
99 →0 Sugano Shun 1854 →0
100 →0 You Quingyi 1852 →0
Share: Twitter